Nikola Somina: “Moj jezik, moj dom”

Moj jezik govor je moga bića.

Moj jezik je svaka moja priča.

Moj jezik je žubor vrela,

Riječi cesta iz moga sela.

Moj jezik je i priča bake,

Zelena polja i sunčeve zrake.

Moj jezik, moj KAJ

Za srce i dušu pravi je raj.

Moj jezik je ponos roda moga,

Jedinstvena riječ poslana od Boga.

Moj jezik moj je dom, prošlost, budućnost,

I topli govor srcu mom i tvom.

————————————————–

Nikola Somina, 12.god.

OŠ Martijanec, Školska 3