Simona Bendelja: “Moj jezik”

Hrvatski je jezik, jezik moga doma,

Za njega se borila domovina moja.

Tri narječja ga krase, a krajevi se njima ponose.

Domovina moja velika nije,

Ali se puno lijepoga u njoj krije.

Šume , polja, more i obala

Sve to nikom ne bih dala.

Ona meni puno znači

Branim ju i cijenim,

I njezinu ljepotu bih sa svijetom da podijelim.

Hrvatska je moj dom,

I uvijek će biti u srcu mom.

—————————————————-

Simona Bendelja, 12 god.

OŠ Martijanec, Školska 3