Valentina Čukolin: “Moj jezik, moj dom”

Moj jezik- hrvatski,

moj dom- Hrvatska.

Ljubavlju su povezani,

Stoljećima nerazdvojni.

————————–

Jezikom govoriš,

U domu živiš,

A obojici se diviš.

————————–

Dom je toplina

U kojem živi vedrina.

————————–

Jezik je ljepota,

I nikad ne smije postati sramota.

————————–

Dom i jezik.

Jezik i dom.

Zauvijek u srcu mom.

————————————————–

Valentina Čukolin, 14 god.

OŠ Martijanec, Školska 3