Melita Ciler: ZIMA V MOJEM SELU

Tamni oblaki pokrili su nebo.

Zima je zavlodala z mojem selom.

Doni krotki i zdeni, noči doge i tamne.

Ne vidiju se mesec i zvezdice male.

A kaj buš rekel?

Nikaj. S tem se moraš pomiriti.

Noći prespiš, a done odbrojovaš.

Tak vam to ide v ovo doba.

Se je dobro dok sneg

Ne zapuše okoli hiže.

Onda i moček z dvorišča

V hižu beži, iza peći se zavloči.

I on se mora v ovo zimsko doba

Na toplo skrivati

I o proleču snivati.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Melita Ciler, učenica 6 b, OŠ Andrije Palmovića, Rasinja